Despre MCL

Asociaţia „M.C.L. – MIŞCAREA CREŞTINĂ A LUCRĂTORILOR” este constituită în 2005, instituționalizând ceea ce se făcea deja de ceva timp în domeniu social cu ajutorul Movimento Cristiano Lavoratori din Italia.

Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea de activităţi având caracter social, de solidaritate şi de voluntariat: simpozioane, seminarii cursuri profesionale şi culturale, publicaţii, activităţi editoriale şi de comunicare, biblioteci şi videoteci, , sărbători populare, servicii de furnizare de băuturi şi alimente, activităţi şi complexe sportive, concursuri, jocuri, strângerea şi împărţirea de diverse lucruri sau alimente.

Obiectivele pe care asociaţia şi le propune pentru realizarea scopului sunt:

a) studierea problemelor care interesează pe lucrători căutând soluţii în lumina principiilor sociale creştine, pentru promovarea lor integrală;

b) direcţionarea în vederea formarii cultural-religioase şi morale a lucrătorilor, instruindu-i pentru a da mărturie creştină şi pentru a acţiona coerent în social şi în ambientul unde lucrează;

c) urmărirea unor acţiuni de orientare a opiniei publice şi de stimulare a organismelor responsabile ale vieţii ţării şi a oricărui alt organism interesat pentru lucrători chiar şi la nivel internaţional;

d) realizarea unei constante opere de formare între lucrători pentru a promova participarea lor deplină la viaţa socială, aşa încât să aducă o conştientă şi determinată contribuţie;

e) protecţia şi promovarea drepturilor familiilor şi ale lucrătorilor;

f) perfecţionarea capacităţilor tehnice şi profesionale ale lucrătorilor;

g) organizarea asistenţei sociale şi de prevedere pentru lucrători, prin intermediul relaţiei cu asociaţiile patronale;

h) promovarea, organizarea şi/sau gestionarea oricărei iniţiative care are caracter cultural, formativ, editorial, recreativ, sportiv, asistenţial, umanitar, economic, cooperativist, de voluntariat civil şi/sau social, care răspund aspiraţiilor şi exigenţelor lucrătorilor şi familiilor acestora;

i) facilitarea sprijinului reciproc între membrii asociaţiei prin dialog şi dezvoltare profesională;

j) reprezentarea lucrătorilor creştini din România în organizaţii şi instituţii guvernamentale sau neguvernamentale.